Ajattele itse! -materiaalin esittely

Ajattele itse! -koulumateriaali on kunnianhimoinen hanke, joka tuottaa suomalaisiin kouluihin ajantasaista ja laadukasta päihdekasvatusmateriaalia.

 

Ajattele itse! -videoesittely opettajille

(Video on työversio.)

Mitä Ajattele itse! -materiaalin sisältää?

Hankkeen aikana on tuotettu runsaasti materiaalia. Tällä hetkellä kaikesta tuotetusta materiaalista työstetään testikelpoista kokonaisuutta, jota voidaan koekäyttää kouluissa. Ensimmäinen versio valmistuu syyskuun 2018 aikana.

Ajattele itse! -koulumateriaalin valmistuessa, se sisältää:

  • Opettajan oppaat eri päihdeaiheiden käsittelyyn
  • Yli 10 lyhyttä videota oppitunneille (syyskuussa valmistuu noin viisi)
  • Interaktiivinen verkkosovellus, jossa oppilaat tekevät tehtäviä
  • Opettajan verkkosovellus, jossa opettaja seuraa ja ohjaa oppilaiden edistymistä
  • Keskustelupohjia opettajalle
  • Faktapaketti päihteistä opetuksen tueksi (ei välttämättä vielä syyskuussa)
  • Useita erilaisia ryhmätöitä, joiden avulla nuoret pohtivat päihdeaiheita

Tutustu tekeillä olevaan materiaaliin

Alta löydät joitakin materiaaleja. Huomaa, että suurin osa on vasta raakaversioita! Etenkin studiossa kuvatut haastattelut vaativat vielä paljon työstöä. Myös videoiden rakennetta, sisältöä ja teknistä laatua parannetaan vielä paljon.

Testaa työn alla olevaa verkkomateriaalia